Privatlivspolitik for Eyewear Group


Vi behandler nedennævnte personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningen – forordning ((EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger), GDPR, det svenske datatilsyns anbefalinger (Datainspektionen) og vores egne strenge interne politikker.

Denne privatlivspolitik gælder Future Eyewear Group Sverige AB og virksomhedens helejede datterselskaber Future Norge AS, Future Danmark ApS, Future Eyewear Finland Oy (fælles benævnt “Future”). 

 1 Introduktion

Future tager dit privatliv alvorligt og tilstræber altid et højt databeskyttelsesniveau. 

Denne privatlivspolitik beskriver og forklarer, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet og beskyttet, når du bruger vores services på internettet.

Vi ønsker gennemsigtighed i alt, vi gør, så du har de nødvendige oplysninger til at tage velunderbyggede beslutninger om brugen af dine personoplysninger, når du bruger vores services. 

Privatlivspolitikken gælder alle, der bruger eller går ind på, Futures services på internettet, hvilket også omfatter bliz.com, prestige.se, drzipe.com og future.se.

 

2.1 Dataansvarlig:

Future Eyewear Group Sverige AB er dataansvarlig for Futures behandling af personoplysninger.
 

2.2 Den dataansvarliges kontaktinformation:

Virksomhedsnavn: Future Eyewear Group Sverige AB
CVR-nummer: 556245-6573
Adresse: Motorgatan 1, 442 40 Kungälv , Sverige
Telefonnummer: +46 303 24 33 30
E-mail: customerservice@future.se 

 3 Dine rettigheder

Du har ret til omkostningsfrit at få indsigt i dine personoplysninger (indsigtsret) en gang årligt. I henhold til Artikel 15.3 i GDPR kan vi opkræve et rimeligt gebyr, der dækker administrationsomkostninger, hvis du anmoder om to eller flere kopier af dine personoplysninger. 

Ved anmodning om en kopi af dine personoplysninger bedes du kontakte os for yderligere vejledning ved at sende en e-mail til: customerservice@future.se  

Du har også retten til:

- At flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

- At få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)

- At gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.  Bemærk, at du kan trække dit samtykke tilbage (opt-out) til anvendelsen af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Se mere nedenfor. 

- At gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

- At få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt). Bemærk, at vi i særlige situationer ikke kan slette dine oplysninger, hvis der er et lovkrav om lagring, eksempelvis bogføringsregler, eller hvor der er andre lovgivningsmæssige eller legitime årsager til, at personoplysningerne skal lagres. 

- Klageret: Hvis du har indsigelser mod den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til det svenske datatilsyn (Datainspektionen), som er din ledende tilsynsmyndighed i EU.  

Kontakt:

Datainspektionen
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
Sverige

Telefonnummer: +46 8 657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se 
 

4.1 Sikkerhed og databeskyttelse

Future beskytter de oplysninger, herunder personoplysninger), der er indsamlet via vores services på internettet. Dine personoplysninger bliver under ingen omstændigheder videregivet, overført eller delt med en anden enhed til noget formål uden dit samtykke, undtagen hvor nødvendigt for at opfylde en kontakt, f.eks. til færdiggørelsen af en ordre.

Vi anvender en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger, herunder avancerede krypteringsmetoder til beskyttelse af de personoplysninger, der overføres via internettet. Adgang til dine personoplysninger gives udelukkende efter need-to-know princippet, og kun til medarbejdere, der er involveret i aktiviteter, hvor behandling af dine personoplysninger er absolut nødvendige for disse aktiviteter (eksempelvis fakturering eller kundeservice), vil have adgang til disse. De computere/servere, vi benytter til lagring af oplysninger, herunder personoplysninger, er placeret i et sikkert miljø.
 

4.2 Tredjeparter og deling af personoplysninger

Vi overfører generelt ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Vi kan dog dele dine personoplysninger med betroede tredjeparter, der hjælper os med driften af vores websted eller vores virksomhed, med det absolutte krav, at disse parter accepterer at bevare alle personoplysningernes fortrolige karakter. 

Bemærk, at alle betalinger via vores websted bliver behandlet via en tredjeparts Secure Socket Layer (SSL), hvilket betyder, at dine kreditkortoplysninger bliver krypteret og håndteret sikkert. Vi lagrer aldrig dit kreditkortnummer.

Vi kan finde det nødvendigt at dele oplysninger, herunder personoplysninger) for at undersøge, forhindre eller handle i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistanke om bedrageri, situationer, der involverer en potentiel fare for en persons fysiske sikkerhed, brud på vores vilkår for anvendelse eller i andre tilfælde, hvor det er lovbestemt.

Vi kan også dele generelle oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål eller andre formål.

 

5.1 Indsamling af oplysninger

Vi indsamler oplysninger, herunder personoplysninger fra dig, når du foretager et køb, deltager i en konkurrence, og/eller besøger et af vores websteder. 

De indsamlede oplysninger kan være dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og/eller ordrenummer, afhængig af formålet.
 

5.2 Brug af cookies

Vi benytter cookies i henhold til Loven om elektronisk kommunikation af 25. juli 2013. En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger, eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller lignende, med det formål at indhente data om brugeren, og følge brugerne når de besøger eller foretager køb på vores websted. 

Formål: At give besøgende optimale brugeroplevelser og yde teknisk support. I vores webshop bliver cookies eksempelvis anvendt til at holde dine varer i kurven, mens du shopper videre, holde styr på dine indstillinger og de sider, du har besøgt.

Hvordan? Vi modtager automatisk og lagrer oplysninger fra din computer/enhed og browser, herunder din IP-adresse, software- og hardwareoplysninger og den side, du har besøgt. Vi bruger Google Analytics. 

 

5.3 Vores brug af indsamlede oplysninger

De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan blive brugt til at:

 

6.1 Brugen af personoplysninger

Nedenfor deler vi i tre kategorier, hvordan og hvorfor, hvis bruger dine personoplysninger.
 

6.2 E-handelsklient 

Retlig grund Aftale, der eksempelvis skal opfyldes med den registrerede (kunden).

Indsamlet: Når kunden/den registrerede afgiver en ordre. 

Formål:

Personoplysninger der behandles: 

Navn-adresse-e-mailadresse-telefonnummer-ordrenummer-CPR-nummer

Kunden accepterer behandlingen af personoplysninger, som beskrevet ovenfor, når kunden accepterer købsvilkår og -betingelser, når der fortages et køb. 

 
6.3 Kundesupport 

Retlig grund: Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af en opgave, der udføres i den dataansvarligere legitime interesse.

Indsamlet: Når en kunde kontakter vores kundeservice. De indsamlede personoplysninger afhænger af de individuelle omstændigheder. Vi beder aldrig om flere oplysninger end nødvendigt for at løse hver anmodning. 

Formål: 

Personoplysninger, der kan blive behandlet:

Navn-adresse-e-mailadresse-telefonnummer-ordrenummer-CPR-nummer

 

6.4 Abonnement på vores nyhedsbrev

Retlig grund Den registrerede har givet samtykke. 

Indsamlet: Når abonnenten indtaster sin e-mailadresse via en online-formular og desuden accepterer vores Privatlivspolitik.

Formål: 

Personoplysninger der behandles:

Navn-e-mailadresse-land

Frameld abonnement

Vi benytter den e-mailadresse, kunden/brugeren har videregivet, til udsendelse af oplysninger og opdatering af ordrer, nyhedsbreve, relaterede produktoplysninger, osv. Du kan finde oplysninger om, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev (opt-out) nederst på hvert nyhedsbrev eller markedsføringsinformation. 

 

6.4 Dine rettigheder vedrørende hver retlig grund

Samtykke: Når databehandling baserer sig på samtykke, beder vi om dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men det påvirker ikke det lovlige i behandlingen af dine personoplysninger, før sådan tilbagetrækning. 

Kontrakt: Hvor vi påberåber os aftale, beder vi dig om at samtykke til behandling af personoplysninger, som er nødvendige for at indgå eller opfylde din kontrakt med os. 

Legitime interesser: Vi henholder os til legitime interesser som grundlag for databehandling, hvor behandlingen af dine personoplysninger er med henblik på vores legitime interesse, under forudsætning af, at sådan behandling ikke går forud for dine rettigheder og frihed. Du har ret til at gøre indsigelse over for databehandlingen ud fra dette grundlag. 

 

7. Samtykke og accept af denne privatlivspolitik

Når du bruger vores websted(-er) og services på internettet, samtykker du til og accepterer betingelserne i denne privatlivspolitik. Hvis vi fortager ændringer til privatlivspolitikken i fremtiden, og du ikke samtykker til denne, kan du lukke din konto. Ved fortsat at bruge vores services efter vi har opdateret privatlivspolitikken, samtykker du til alle vilkår og betingelser i den opdaterede privatlivspolitik. Vi opbevarer dine oplysninger, herunder dine personoplysninger, så længe de er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, eller hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det. Derefter sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger. 

{{lineitem.ProductName}}

{{lineitem.VariantName}} - {{lineitem.Quantity}} x {{lineitem.FormattedTotal}} {{lineitem.FormattedTotal}}

Din kurv er tom ;(
Total {{basket.FormattedProductsTotal}}
Til kassen