Klarnas Personvernerklæring

 

Vi i Klarna bryr oss om ditt personvern. Derfor behandler vi alltid personopplysninger på en ansvarlig måte og med ditt personvern i tankene. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Klarna Bank AB (publ) bruker dine personopplysninger når du bruker Klarnas tjenester ("Tjenestene") og blir en Klarna-bruker. Eksempler på bruk av Tjenestene våre er når du betaler med en av våre betalingsmetoder, når du kontakter oss, når du bruker nettportalen til Klarna, mobilapplikasjonen ("Klarna Appen"), eller når kontaktinformasjonen din blir automatisk utfylt i kassen til en butikk som bruker Klarna. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter  i forbindelse med vår bruk av dine personopplysninger og hvordan du kan utøve disse rettighetene

Denne personvernerklæringen gjelder, med unntak av det som er beskrevet i Kapittel 1 under, for alle personopplysninger som Klarna behandler. Derfor er det viktig at du leser og forstår denne personvernerklæringen.

Enkelte av våre Tjenester gir deg tilgang til innhold og funksjonalitet tilbudt av andre selskaper eller organisasjoner enn Klarna ("Tredjepartstjenester"). Dette er for eksempel tilfellet når vi linker til tredjepartssider fra våre nettsider, eller når du aksesserer tredjepartsnettsider ved hjelp av nettleseren i Klarna Appen. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for innsamling og bruk av personopplysninger i Tredjepartstjenester, og Klarna er ikke ansvarlig for slike tredjeparters behandling av dine personopplysninger.

"Vi", "vår" eller "oss" viser til Klarna Bank AB (publ), registrert i det svenske bolagsverket under organisasjonsnummer 556737-0431 og med hovedkontor lokalisert på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I henhold til EUs personvernforordning (EU/2016/679) ("GDPR") er vi behandlingsansvarlig for de personopplysningene du gir oss eller vi samler inn om deg, og vi plikter å påse at personopplysningene blir behandlet i overensstemmelse med  relevant personopplysningsregelverk.

 

1. Andre personvernerklæringer

Tjenestene Klarna Ident og Klarna Open Banking bruker dine personopplysninger i samsvar med det som fremgår av de respektive Tjenestenes personvernerklæringer, som presenteres for deg når du bruker disse tjenestene. Disse separate erklæringene gjelder fremfor informasjonen som er gitt her. Separate personvernerklæringer kan også gjelde for spesifikke kampanjer eller tilbud som er midlertidig tilgjengelig. I så fall blir slike separate personvernerklæringer presentert i tilknytning til kampanjene eller tilbudet.

 

Dersom du er ansatt i Klarna, en kandidat som søker jobb hos Klarna eller ansatt i en butikk som samarbeider med Klarna, vil øvrige personvernerklæringer gjelde for Klarnas behandling av dine personopplysninger for disse formålene, og du vil bli gitt relevant informasjon i tilknytning til din kontakt med Klarna. Også andre personvernerklæringer kan gjelde for deg. Kontakt oss ved bruk av opplysningene som fremgår av avsnitt 13 dersom du ønsker en kopi av den relevante personvernerklæringen. 

 

2. Hvilken informasjon bruker vi?

2.1 Informasjonen som du gir til oss 

Du kan gi oss informasjon om deg selv når du bruker en av Klarnas Tjenester, velger å betale med en av Klarnas betalingsmetoder, kontakter oss eller bruker Klarna Appen. Vennligst noter deg at du kun får avgi personopplysninger som gjelder deg selv når du bruker Tjenestene. Dette for at Tjenestene skal kunne leveres korrekt.

Avhengig av hvilken Tjeneste du velger å ta i bruk, kan slike personopplysningene være:

Du kan når som helst endre din profilinformasjon, slik som din kontaktinformasjon og annen redigerbar informasjon. Dette kan enten gjøres i Klarna Appen eller ved å kontakte oss.

 

2.2 Informasjon vi samler inn om deg

Avhengig av hvilke Tjenester du velger å bruke kan vi samle inn følgende informasjon om deg, enten direkte eller via tredjeparter (for eksempel kredittopplysningsbyråer eller bedrageriforebyggende byråer, butikker eller offentlige databaser):

 

3. Hvilke personopplysninger behandler vi, for hvilket formål og basert på hvilket rettslige grunnlag?

Avhengig av hvilke Tjenester du tar i bruk kan Klarna behandle dine personopplysninger for de formålene som er listet nedenfor, basert på de rettslige grunnlagene for hvert respektive formål. I avsnitt 4 kan du finne mer spesifikk informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger i noen av våre Tjenester.

 

Behandling for å kunne levere Tjenestene

 

Formålet med behandlingen

Personopplysninger

Juridisk grunnlag for behandlingen

Administrere kundeforholdet med deg på ulike måter, for eksempel å administrere din betaling eller utføre våre forpliktelser i henhold til kredittavtalen inngått mellom deg og oss.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse.

Skape og sende informasjon til deg i elektronisk format (ikke markedsføring).

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse

Vurdere hvilken informasjonskanal som passer best for å kontakte deg om utestående gjeld.

Kontakt- og identitetsopplysninger, finansiell informasjon (dersom vi har dette tilgjengelig) og informasjon om din interaksjonen med Klarna. 

Klarna har en berettiget interesse i å kunne kontakte deg på en mest mulig effektiv måte.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet. 

Vurdere i hvilken rekkefølge ulike betalingsmetoder skal presenteres i kassen til en butikk som bruker Klarna. Denne behandlingen og presentasjonen påvirker imidlertid ikke hvilke betalingsmetoder du kan velge blant.

Du kan til enhver tid motsette deg dette ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

Denne behandlingen innebærer profilering. Vennligst se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

 

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjon med Klarna og informasjon om din interaksjon med butikker.

Hvis du har akseptert Klarnas Brukervilkår (som omtalt i punkt 4.4), er det juridiske grunnlaget å oppfylle kontraktsforpliktelser.

Hvis du derimot ikke har akseptert disse vilkårene, baserer Klarna denne behandlingen på en berettiget interesse ettersom Klarna (og du som kunde) har en berettiget interesse i å få din prefererte betalingsmetode i en fremhevet posisjon i kassen.

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet, er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse, og at vår interesse veier tyngre enn din interesse i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

 

Utføre undersøkelser om kundetilfredshet rundt våre Tjenester (for eksempel etter du har vært i kontakt med vår kundeservice) via e-post, SMS, telefon eller andre kanaler.

 

Du kan når som helst motsette deg dette. Du vil også bli informert om din rett til å reservere deg mot disse henvendelsene hver gang du blir kontaktet for dette formålet.

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjon med Klarna og informasjon om din interaksjon med butikker.

Klarna har en berettiget interesse i å utføre kundetilfredshetsundersøkelser.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet. 

Gjennomføre kredittsjekk før kreditt blir innvilget (vennligst se avsnitt 4.1 angående kredittjenestene til Klarna og avsnitt 7.4 angående hvordan vi samarbeider med kredittreferansebyråer).

Kontakt- og identitetsopplysninger, finansiell informasjon og informasjon om din interaksjonen med Klarna.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, når utgitt kreditt er lovregulert. I tilfeller hvor kreditt ikke er lovregulert skjer behandlingen for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. 

Forhindre IT-angrep (til eksempel DDoS-angrep) mot Klarnas Tjenester som en del av å holde våre Tjenester trygge og sikre.

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker, samt enhetsinformasjon.

 

Klarna har en berettiget interesse i å holde våre Tjenester trygge og sikre.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

For å kunne behandle deg som en sårbar kunde (dersom du, grunnet personlige omstendigheter, er i en sårbar posisjon).

Kontakt- og identitetsopplysninger,  informasjon om din interaksjon med Klarna, og særlige kategorier av personopplysninger.

Basert på ditt samtykke.

Forbedre våre tjenester, opplæring og kvalitetsforsikring, og for å dokumentere hva som har blitt diskutert og avtalt mellom deg og Klarnas kundeservice.

Opptak av telefonsamtaler.

Klarna har en berettiget interesse i å forbedre våre Tjenester, og i å gjennomføre opplæring og kvalitetssikring.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Dele dine personopplysninger med butikker, leverandører og andre mottakere. (Vennligst se avsnitt 7 for mer informasjon om hvordan vi deler dine opplysninger og hvorfor).

Alle kategorier av personopplysninger oppgitt under avsnitt 2.

Varierer avhengig av mottakere, se mer under avsnitt 7. For eksempel har Klarna en berettiget interesse i å bruke leverandører for å levere Tjenester, og vi kan være lovpålagt å dele opplysninger med myndigheter.

Gjennomføre risikoanalyse, forebygge bedrageri og risikostyring (for eksempel gjennom å bekrefte din identitet) og gjennomføre kontroller med byråer som forebygger bedrageri og lignende byråer).

 

Vennligst se avsnitt 7 for en mer detaljert beskrivelse av bedrageri-forebyggende selskaper som vi samarbeider med.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, og enhetsinformasjon.

Klarna og andre parter (først og fremst våre kunder) har en berettiget interesse i å risikostyre Klarnas virksomhet, for eksempel håndtering av risiko for bedrageri.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

 

Klarna er også lovpålagt å bekrefte kunders identitet.

Utføre innkrevingstjenester, altså samle inn og selge gjeld

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna og informasjon om din interaksjon med butikker.

Klarna har en berettiget interesse i å samle inn og selge gjeld.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

 

Produktutvikling

 

Anonymisere dine personopplysninger for produktutviklingsformål, for å kunne analysere kundeadferd.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har en berettiget interesse i å anonymisere dine personopplysninger for produktutviklingsformål, for å kunne analysere kundeadferd.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Utføre dataanalyser for produktutvikling og produkt-testing (til eksempel for å forbedre våre risiko- og kredittmodeller).

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har ensidig interesse i å utføre dataanalyser for produktutvikling og produkt-testing.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Muliggjøre intern forskning og skape statistiske modeller.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har ensidig interesse i å muliggjøre intern forskning og skape statistiske modeller.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

Muliggjøre ekstern forsking, for eksempel via universiteter eller andre organisasjoner.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har en berettiget interesse i å muliggjøre ekstern forsking og bidra til allmennhetens samfunnsinteresse gjennom å støtte forskning.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

 

Compliance og å beskytte Klarna fra rettskrav

 

Innrette oss etter gjeldende lover, slik som anti-hvitvasking og regnskapslover og regler for kapitaldekning, osv.

Kontakt- og identitetsopplysninger, betalingsinformasjon, informasjon om varer/tjenester, finansiell informasjon, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om interaksjon mellom deg og butikker, enhetsinformasjon, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister, og tjenestespesifikk informasjon.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslige forpliktelse,

Utføre sammenligning opp mot sanksjonslister over personer og lister over politisk eksponerte personer.

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår rettslige forpliktelse,

Beskytte Klarna fra rettskrav og gjøre gjeldende Klarnas lovfestede rettigheter.

Alle kategorier av personopplysninger oppgitt under avsnitt 2.

Klarna har en berettiget interesse i å beskytte seg mot rettskrav, og håndheve dets lovfestede rettigheter.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

 

For å sende markedsføringshenvendelser

 

For å sende deg markedsføringshenvendelser og tilbud angående våre Tjenester. 

 

Du kan til enhver tid reservere deg ved å kontakte oss, se avsnitt 13.

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker og tjenestespesifikk informasjon..

Klarna har en berettiget interesse i å sende markedsføringshenvendelser og tilbud til deg.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

For å avgjøre hvilken markedsføring vi skal sende deg. Denne behandlingen vil også opphøre når du reserverer deg mot direkte markedsføring.

Kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjonen med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har en berettiget interesse i å avgjøre hvilken markedsføring som skal sendes til deg.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.

For å sende linker som er sponset til butikkers produkter og tjenester. Informasjon om varer/tjenester, informasjon om din interaksjon med Klarna, informasjon om din interaksjon med butikker, enhetsinformasjon og tjenestespesifikk informasjon.

Klarna har en berettiget interesse i å sende deg linker som er sponset for å promotere våre butikker i Klarna Appen og på vår nettside.

 

Vi sørger for at behandlingen som gjennomføres for dette formålet, er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, og at våre interesser veier tyngre enn dine interesser i at dine personopplysninger ikke skal behandles for dette formålet.


 

4. Tjenestespesifikk behandling av personopplysninger i noen av Tjenestene til Klarna

Dette avsnittet omhandler enkelte behandlinger av dine personopplysninger som er spesifikke for enkelte Tjenester. For å lære mer om våre Tjenester og tilhørende funksjonalitet ber vi deg vennligst om å se på vilkår og betingelser for den respektive Tjenesten.

 

4.1 Klarnas kreditt-tjenester

Følgende Tjenester innebærer at vi gir deg kreditt: Betal senere (faktura), Betal nå (om det dreier seg om direktebetaling), Finansiering, samt Klarna-kortet og engangskortet (som begge er tilgjengelige i Klarna Appen). For å kunne tilby disse Tjenestene gjør vi en kredittvurdering av deg. Kredittvurderingen er basert på kontakt- og identitetsopplysninger som du har avgitt, informasjon om din interaksjon med Klarna og finansiell informasjon. Den finansielle informasjonen inkluderer eksternt innhentet informasjon fra kredittbyråer, slik som inntekt og betalingsanmerkninger. Du kan lese mer om vår bruk av kredittreferansebyråer i avsnitt 7.a nedenfor.

 

Klarna-kortet og engangskortet

Når du søker om Klarna-kortet og engangskortet (tilgjengelig i Klarna Appen) gjør Klarna en kredittvurdering av deg på samme måte som for våre andre kredittjenester. Dersom du har Klarna-kortet vil Klarna kontinuerlig oppdatere kredittvurderingen av deg basert på din interaksjon med Klarna.

Vi deler opplysninger om deg og kjøpene du foretar når du bruker Klarna-kortet med VISA og medlemmer av VISA-kortnettverket i den grad det er nødvendig for å fullføre korttransaksjonen, forhindre bedrageri og for å følge gjeldende regler. Hvis du fornyer ditt Klarna-kort vil vi videreformidle denne informasjonen til VISA, slik at VISA informere tredjeparter som du tidligere har lagret kortopplysninger hos (for eksempel for gjentagende transaksjoner).

Dersom du legger til Klarna-kortet i din digitale lommebok kan vi måtte behøve å dele dine opplysninger med leverandøren av den digitale lommeboken i henhold til leverandørens personvernvilkår.

 

4.2 Tilbud og arrangementsinvitasjoner publisert på sosiale medier

Dersom du bruker Klarna Appen vil ytterligere personopplysninger (for eksempel informasjon du har lastet opp basert på ditt samtykke) bli behandlet for å levere Tjenestene du velger å bruke i Klarna Appen, som fastsatt nedenfor. Dersom du velger å innløse en belønning eller benytte deg av bestemte tilbud, vil dessuten leverandøren av slike tilbud kunne utlede din bruk av Klarnas tjenester. Personaliseringen av innhold utgjør profilering, som du kan lese mer om i avsnitt 6, og utgjør en unnværlig del av Klarna Appen som en nettbasert shoppingassistent. 

 

4.3 Klarna-kontoene (spare- og betalingskontoer)

Dersom du har en Klarna-konto, vil Klarna også behandle informasjon om dine transaksjoner og informasjon om dine midler. Dersom du foretar transaksjoner eller betalinger til andre kontoer, vil Klarna videreformidle ditt navn og kontonummer til mottakeren og mottakerens finansinstitusjon.

Dersom du har foretatt betalinger til en Klarna-konto, vil Klarna også behandle informasjon mottatt fra banken du benyttet ved transaksjonen, slik som ditt navn og kontonummer.  

 

4.4 Klarnas brukeropplevelse gitt i henhold til Klarnas Brukervilkår

For å kunne gi deg en god brukeropplevelse, både før og etter du har gjort et kjøp, tilbyr Klarna Tjenestene som beskrevet nedenfor, og som også er beskrevet mer detaljert i Klarna Brukervilkårene. Bruk av disse Tjenestene innebærer følgende behandling av dine personopplysninger:

 

Se tidligere kjøp

Vi lagrer informasjon om varer/tjenester du kjøper ved bruk av våre Tjenester, eller som du ellers gir oss tilgang til, slik at vi kan vise denne informasjonen til deg.

 

Automatisk utfylling av din informasjon

Automatisk utfylling av din informasjon kan bli gjort på to måter - enten gjennom din interaksjon og/eller gjennom informasjonskapsler (cookies):

 

Automatisk utfylling gjennom din interaksjon

Ved bruk av Tjenestene kan vi be om dine kontakt- og identitetsopplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og/eller nasjonale ID-nummer (fødselsnummer) i tillegg til annen relevant informasjon. Denne informasjonen lagrer vi i våre systemer slik at når du returnerer til oss, eller bruker våre Tjenester, trenger du kun å fylle inn enkelte opplysninger slik som telefonnummer, e-postadresse, postnummer eller nasjonalt ID-nummer (fødselsnummer, avhenger av land) for at vi skal kunne automatisk fylle ut de øvrige feltene med resten av din informasjon.

 

Automatisk utfylling gjennom informasjonskapsler

En annen måte vi kan benytte for å automatisk fylle inn din informasjon er ved å plassere en informasjonskapsel (cookie) på din enhet (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon, etc.), som gjør det mulig for deg å velge om du vil lagre din informasjon slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, nasjonalt ID-nummer (fødselsnummer) og kortinformasjon hos Klarna. Dersom du velger å gjøre dette, vil vi deretter bruke informasjonskapselen til å hente denne informasjonen fra systemene til Klarna når du bruker våre Tjenester med den samme enheten, Vi vil da automatisk fylle inn dine detaljer når du samhandler med Klarna.

 

Deaktivering av automatisk utfylling

Dersom du ikke ønsker å bruke funksjonene for automatisk utfylling kan du kontakte oss for å få informasjon om hvordan du endre innstillingene dine. Du kan også endre innstillingene dine direkte i Klarna Appen eller når du foretar et kjøp i en butikk. Du kan når som helst slette cookies fra din enhet, som innebærer sletting av våre cookies også.

 

Forhåndsvalg av foretrukne betalingsmetoder

Klarna kan vurdere hvilken betalingsmetode som er din foretrukne måte å betale på når du handler, og automatisk velge denne betalingsmetoden for deg. Denne behandlingen og presentasjonen vil imidlertid ikke påvirke hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for deg. For denne vurderingen behandler Klarna informasjon om interaksjonen mellom deg og Klarna, slik som informasjon om hvilke betalingsmetoder du har valgt tidligere, kjøpets beløp og butikk. Denne behandlingen innebærer profilering. Vennligst se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

 

Tilbud og fordeler

For å kunne gi deg tilbud og fordeler, slik som rabatter, spesielle arrangementer, forhåndsadgang til produkter, salgsfremmende tilbud, butikktilbud, prøver og gaver, etc., vil vi se på informasjon om samhandlinger mellom deg og Klarna (slik som antall kjøp over en viss tidsperiode), dine kontakt- og identitetsopplysninger, informasjon om varer/tjenester og informasjon om samhandlingen mellom deg og butikker. Dette kan innebære profilering. Vennligst se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

 

Informasjonen vil utgjøre et grunnlag for Klarnas markedsførings- og kundeanalyse, bedrifts- og metodeutvikling, samt statistikk.

 

Innenfor tilbuds- og fordelsprogrammet kan Klarna og Klarnas leverandører og underleverandører (på Klarnas vegne), bruke denne informasjonen for å kommunisere med deg og levere tilbud og fordeler gjennom vanlig post, tekstmeldinger, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler. Klarna og deres leverandører og underleverandører kommer ikke til å bruke direkte markedsføringskanaler for dette formålet (for eksempel e-post eller tekstmeldinger) dersom du har reservert deg mot markedsføring (eller dersom du ikke har samtykket, hvis dette er lovpålagt i ditt land).

 

Du kan reservere deg fra å motta tilbud og fordeler enten ved å avregistrere deg ved bruk av linken du mottar i den enkelte e-post fra oss, eller ved å kontakte oss, se avsnitt 13 nedenfor.

 

Klarna Appen

Dersom du bruker Klarna Appen vil ytterligere personopplysninger (for eksempel informasjon du har lastet opp basert på ditt samtykke) bli behandlet for å levere Tjenestene du velger å bruke i Klarna Appen, som fastsatt nedenfor. Dersom du velger å innløse en belønning eller benytte deg av bestemte tilbud, vil dessuten leverandøren av slike tilbud kunne utlede din bruk av Klarnas tjenester. Personaliseringen av innhold utgjør profilering, som du kan lese mer om i avsnitt 6, og utgjør en unnværlig del av Klarna Appen som en nettbasert shoppingassistent.  

 

 

5. Tilbakekalling av samtykke

I de tilfeller der Klarna behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke eller eksplisitte samtykke (for eksempel dersom du sender innen fullmakt for en tredjepart, gir andre individer tilgang til dine opplysninger, for det tilfellet at du gir oss ytterligere informasjon som indikerer at du er en sårbar kunde eller at du laster opp særlige kategorier av personopplysninger i våre Tjenester) kan du når som helst kalle tilbake dette samtykket, enten ved å kontakte oss eller ved å slette opplysningene du har lastet opp i Klarna Appen.. Tilbakekalling av samtykke vil ikke påvirke din bruk av våre Tjenester negativt, ettersom vi ikke krever denne typen informasjon for å kunne tilby deg disse.

 

6.  Klarnas profilering og automatiserte avgjørelser

“Profilering” innebærer automatisert behandling av personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter relatert til deg som kunde, for eksempel for å kunne analysere og forutsi din økonomiske situasjon eller dine personlige preferanser, slik som kjøpsinteresser. Vi bruker profilering basert på dine personopplysninger slik at vi kan ta individuelle eller automatiserte avgjørelser om deg for følgende formål:

 

Avgjørelser uten rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad

Klarna treffer følgende beslutninger som ikke har rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad for å:

 

I tillegg bruker noen av våre Tjenester, (slik som de forhåndsbestemte betalingsmetodene, eller når du kobler til kontoer i vår Klarna Appnår du tilknytter bankkontoer og tilsvarende kontoer i Klarna Appen), profilering for å levere den aktuelle Tjenesten til deg, for eksempel levering av økonomisk innsikt til deg eller for å velge ut hvilke tilbud du skal gis, i henhold til vilkårene for den relevante Tjenesten.

 

Avgjørelser med rettsvirkning eller som påvirker deg i betydelig grad 

Automatiserte avgjørelser med rettsvirkning eller automatiske avgjørelser som påvirker deg i betydelig liknende grad innebærer at noen avgjørelser i våre Tjenester blir gjort utelukkende automatisk, uten noen innblanding av våre ansatte, og bærer med seg betydelig påvirkning på deg som forbruker. Ved å ta slike avgjørelser på automatisert vis, øker Klarnas objektivitet og åpenhet omkring disse avgjørelsene når vi tilbyr disse Tjenestene.

 

Vi bruker denne typen av automatiserte avgjørelser når vi:

 

Se avsnitt 3 for mer informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger som blir behandlet for slike formål.

 

Du vil alltid ha rett til å motsi deg en automatisert avgjørelse. som har rettsvirkninger eller på tilsvarende måte påvirker deg i betydelig grad (sammen med den tilkoblede profileringen), og å få en ansatt ved Klarna til å se nærmere på saken. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på e-postadressen oppført i avsnitt 13.

 

7. Hvem kan vi dele dine personopplysninger med?

Vi kan dele dine personopplysninger med de kategoriene av mottakere, og for de formål, som er listet nedenfor. Nøyaktig hvilke mottakere vi deler dine opplysninger med, og for hvilke formål, vil være avhengig av hvilken Tjeneste du bruker. Når vi deler dine personopplysninger gjennomfører vi alle kontraktsmessige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles med adekvat beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

7.1 Leverandører og underleverandører

Klarna kan dele personopplysninger med leverandørene og underleverandørene som vi bruker for å kunne tilby våre Tjenester til deg. Leverandører og underleverandører er firmaer som kun har rett til å behandle personopplysningene de mottar fra Klarna på Klarnas vegne. Eksempler på slike leverandører og underleverandører er programvare- og it-tjenesteleverandører, betalingsleverandører og bedriftskonsulenter.

 

7.2 Butikker

Klarna deler personopplysninger med butikker du besøker eller handler fra (noe som kan omfatte andre selskaper i butikkens konsern dersom butikken har informert deg om dette). Dette blir gjort for at butikken skal kunne gjennomføre og administrere ditt kjøp og administrere ditt forhold til butikken eller butikkens konsern, for eksempel gjennom verifisering av din identitet, sende deg varene, håndtere spørsmål og tvister, sende relevant markedsføring og forhindre bedrageri. Personopplysninger som er delt med en butikk vil være underlagt butikkens personvernerklæring(er) og metoder.

 

7.3 Betalingsleverandører (“PSP-er”) og finansielle institusjoner

Betalingsleverandører tilbyr butikker og Klarna tjenester for å gjennomføre og administrere elektroniske betalinger gjennom et utvalg av betalingsmetoder, inkludert kredittkort og bankbaserte betalinger slik som direktebetaling, bankoverføring, osv. Noen butikker bruker betalingsleverandører som de deler din informasjon med for gjennomføringen av betalinger. Denne delingen blir gjort i samsvar med butikkenes egne personvernerklæringer. Butikkene vil også kunne be oss om å dele opplysninger om deg med PSP-ene for gjennomføringen og administrasjonen av betalinger. Visse betalingsleverandører samler og bruker din informasjon også for selvstendige formål, i samsvar med deres egne personvernerklæringer. Dette er for eksempel tilfellet dersom du bruker en elektronisk lommebok.

I tillegg kan Klarna dele informasjonen din med andre finansielle institusjoner når du foretar transaksjoner med din konto, for å gjennomføre transaksjonene. 

 

7.4 Kredittopplysningsbyråer og gjeldsinformasjonsforetak

Dersom du søker om å bruke en kreditt-Tjeneste (se avsnitt 4.1 ovenfor for spesifikasjon av våre kreditt-Tjenester) kan dine personopplysninger bli delt med kredittopplysningsbyråer for å vurdere din kredittverdighet i sammenheng med at din søknad, for å bekrefte dine identitets- og kontaktopplysninger, og for å beskytte deg og andre kunder fra bedrageri.  Denne delingen er å regne som en kredittsjekk.

I Norge sender Klarna ditt personnummer til kredittopplysningsbyrået for å gjennomføre kredittsjekken, og kredittopplysningsbyrået vil varsle deg om at en kredittsjekk er gjennomført. Vår kredittsjekk påvirker ikke din kredittverdighet.

Klarna deler også ditt personnummer og informasjon om din gjeld, i tillegg til eventuelle utestående tilbakebetalinger (inkludert sene betalinger), med norske gjeldsinformasjonsforetak i samsvar med gjeldende lovgivning. Informasjonen delt med gjeldsinformasjonsforetaket vil kunne påvirke fremtidige kredittvurderinger og din mulighet til å inngå kredittavtaler.

Kredittopplysningsbyråer og gjeldsinformasjonsforetak vil behandle din informasjon i tråd med deres personvernerklæringer, og du kan finne ut hvilke vi samarbeider med her.

Vennligst legg merke til at Klarna kun mottar kredittvurderingen av deg fra kredittopplysningsbyråene i et skriptdataformat. Dette innebærer at vi anbefaler deg å etterspørre en kopi av vurderingen direkte fra kredittopplysningsbyrået dersom du ønsker en lesbar versjon.

 

7.5 Byråer som forhindrer bedrageri og selskaper som leverer identitetsoppslag

Dine personopplysninger kan bli delt med byråer som forhindrer bedrageri og selskaper som leverer identitetsoppslag for å verifisere din identitet, korrektheten av informasjonen du har gitt oss og for å forhindre kriminell aktivitet. Selskapene vi samarbeider med i Norge er listet her. Vennligst merk at disse selskapene behandler dine opplysninger i henhold til deres egne personvernerklæringer.

 

7.6 Klarna-gruppen

Din informasjon kan bli delt med selskaper innenfor Klarna-gruppen, når det er nødvendig for å ivareta berettigede interesser.

 

7.7 Sosiale medie-selskaper

Hvis du kontakter oss gjennom sosiale medier, slik som Facebook eller Twitter, vil dine opplysninger bli registrert og behandlet av de selskapene, i henhold til deres egne personvernerklæringer.

 

7.8 En person med fullmakt fra deg

Klarna kan dele dine opplysninger med en person som har fått fullmakt fra deg, dersom vi har mottatt en fullmakt fra deg som tillater dette mottakelse av slike opplysninger. Denne delingen er basert på ditt samtykke.

 

7.9 Google

Når du bruker Google Maps i kassen (for eksempel ved å søke etter adressen din i adressefeltet) eller i Klarna Appen, vil Google behandle informasjon om deg i tråd med Google Maps/Google Earths Vilkår for bruk og Personvernerklæring. Videre, når du bruker Klarna Appen gjennom en nettleser, vil Google samle inn informasjon om din enhet gjennom sin reCAPTCHA-tjeneste som er implementert der, noen ganger kombinert med eventuell informasjon du angir i reCAPTCHA-tjenesten. Google vil behandle denne informasjonen i henhold til sin egen personvernerklæring. Klarna behandler disse opplysningene basert på sin berettigede interesse i å drive sin virksomhet ettersom reCAPTCHA-tjenesten hindrer misbruk av våre Tjenester.

 

7.10 Myndigheter

Klarna kan utlevere nødvendig informasjon til offentlige myndigheter, slik som politiet, skatteetaten eller andre myndigheter, dersom vi er lovpålagt å gjøre dette eller i ethvert tilfelle dersom du har bedt oss om å gjøre det eller dersom det er påkrevd for å administrere skattetrekk. Et eksempel på slik lovpålagt utlevering er utlevering for å iverksette tiltak mot hvitvasking eller terrorfinansiering.

 

7.11 Logistikk- og transportselskaper

Klarna kan dele dine personopplysninger med logistikk- og transportselskaper som leverer varene du har bestilt, dersom du har på valgt sporing av kolli. Eksempler på opplysninger vi deler er kontakt- og identitetsopplysninger og sporingsnummer. Merk at logistikk- og transportselskapene behandler dine opplysninger i samsvar med sine egne personvernerklæringer.

 

7.12 Partnere innenfor Personlig økonomi-Tjenesten og Tilbuds- og fordelsprogrammet

Dersom du velger å ta del i tilbuds- og fordelsprogrammet som Klarna tilbyr innenfor Personlig økonomi-Tjeneste, eller gjennom Tilbuds- og fordelsprogrammet, kan Klarna dele personopplysninger som er nødvendig for å muliggjøre din tilgang til tilbud fremsatt i samarbeid med våre partnere (dette inkluderer det faktum at du er en kunde av Klarna). Hvilke personopplysninger som deles vil presenteres i tilknytning til hvert tilbud.

 

7.13 Innkrevingsselskap og andre kjøpere av utestående krav

Klarna kan dele din informasjon ved salg, eller tildeling av inndrivelse (factoring) av utestående gjeld til tredjeparter, for eksempel til innkrevingsselskaper. Denne delingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å innkreve og selge gjeld. Innkrevingsselskapene eller enhver annen kjøper kan behandle dine personopplysninger i samsvar med sine egne personvernerklæringer, eller på vegne av Klarna.  

Innkrevingsselskaper eller enhver annen kjøper vil også kunne rapportere din ubetalte gjeld til kredittopplysningsbyråer, noe som vil kunne påvirke din kredittvurdering og din mulighet til å inngå fremtidige kredittavtaler.

 

7.14 Affiliatenettverk

Klarna kan dele informasjon om at du har klikket på en link som er sponset  (dvs. en link som markedsfører butikker, produkter eller tjenester) med såkalte "affiliatenettverk". Denne delingen finner sted når du klikker på en sponset link, ettersom du da blir omdirigert til butikkens nettside gjennom "affiliatenettverket". Affiliatenettverket vil kunne plassere sporingsteknologi på din enhet som inneholder informasjon om at du klikket på en slik link i et av Klarnas grensesnitt, med henblikk på å spore ditt besøk i en butikk for å kunne beregne eventuell provisjon til Klarna. Affiliatenettverket vil behandle dine personopplysninger i tråd med deres personerklæring.

 

7.15 Salg

 

8. Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi streber alltid etter å behandle personopplysningene dine innenfor EU / EØS. Opplysningene dine kan imidlertid i enkelte situasjoner overføres til, og behandles, utenfor EU / EØS av et selskap i Klarna-gruppen eller av en leverandør eller underleverandør. Hvis butikken du handler fra er lokalisert utenfor EU/EØS vil også dine personopplysninger som vi deler med butikken overføres utenfor EU/EØS.

 

Vi sørger for at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå blir overholdt, og at passende beskyttelsestiltak er iverksatt i samsvar med kravene etter gjeldende personvernlovgivning, slik som GDPR, når vi overfører dine opplysninger utenfor EU/EØS. Disse tiltakene består i å forsikre oss om at Europakommisjonen har truffet en beslutning om at det tredjelandet personopplysningene blir overført til har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller at Europakommisjonens standard kontraktbetingelser er implementerte mellom Klarna og mottakeren.

 

9. Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Disse formålene er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Dette betyr at selv om vi slutter å behandle dine opplysninger for et spesifikt formål, så kan det være at vi må beholde opplysningene, dersom opplysningene er nødvendig for å oppfylle et annet formål, og vi vil da kun behandle opplysningene dine for det respektive formålet. Konkret innebærer det at:

10. Dine rettigheter ved behandlingen

11. Hva med informasjonskapsler (cookies) og lignende sporingsteknologi?

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å levere en skreddersydd og «smoooth» opplevelse i våre online-grensesnitt, slik som vår nettside, Klarna Appen og kassen til butikker som samarbeider med Klarna. Du kan finne informasjon om sporingsteknologiene vi bruker, og akseptere eller avslå aktuelle sporingsteknologier i det aktuelle grensesnittet.

 

12. Oppdatering av denne Personvernerklæringen

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudene våre slik at du får en enda bedre brukeropplevelse. Dette inkluderer både endringer i eksisterende tjenester og nye tjenester over tid. Som en følge av dette er det viktig at du leser denne Personvernerklæringen hver gang du bruker en av våre Tjenester ettersom behandlingen av dine personopplysninger kan avvike fra forrige gang du brukte den respektive Tjenesten.

 

13. Kontaktinformasjon

Klarna Bank AB (publ) er registrert i det svenske Bolagsverket med registreringsnummer 556737-0431, og med hovedkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Klarna har utpekt en personvernansvarlig og har et team av spesialister som arbeider utelukkende med personopplysningsvern og personvern. Vi har også et eget team med spesialister på kundeservice for saker som gjelder personvern. Du kan alltid nå teamet på personvern@klarna.no.

Klarna Bank AB (publ) er underlagt svensk personopplysningslovgivning. Besøk https://www.klarna.com/no/ for mer informasjon om Klarna.

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 4 desember 2020.

 


 

{{lineitem.ProductName}}

{{lineitem.VariantName}} - {{lineitem.Quantity}} x {{lineitem.FormattedTotal}} {{lineitem.FormattedTotal}}

Handlekurven din er tom ;(
Total {{basket.FormattedProductsTotal}}
Gå til kassen